Sprawdź online koszt wynajęcia
kontenera na gruz
Podaj dokładny adres a następnie wybierz go z listy adresów Google

Tabela opłat i prowizji

Poniższa tabela opłat przedstawia stawki prowizyjne obowiązujące dostawców dla zamówień zawartych w okresie jej obowiązywania.

UWAGA: Jeśli jesteś klientem serwisu i chcesz wynająć kontener, za nasze usługi nie płacisz, a ceny, które otrzymasz w wyniku wyszukiwania ofert, są cenami ostatecznymi brutto. Pamiętaj, u nas nigdy nie spotkasz się z ukrytymi opłatami!

Tabela opłat i prowizji dla dostawców

Obowiązuje od dnia 01.01.2024 do odwołania

 Dostawca usługi
Umieszczenie oferty0 zł
Założenie konta i prowadzenie profilu0 zł
Prezentacja oferty0 zł
Nowe zamówienie złożone przez serwis11% od wartości zamówienia
Wymiana kontenera29 zł
Dostawa EXPRESS29 zł
Uznana reklamacja11% od wartości zamówienia
Anulowanie zamówienia zgodnie z regulaminem10 zł
Powiadomienia SMS0 zł
1 Dotyczy zamówień anulowanych przed datą dostawy kontenera. Dostawa jest nieodłączną częścią usługi, a po wyrażeniu zgody przez klienta na dostawę przed upływem 14 dni od daty złożenia zamówienia, klient ma świadomość, że w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klient jest obowiązany zapłacić za wykonane do tej pory świadczenia. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie mu przysługiwać, jeżeli usługa zostanie w pełni wykonana przed tym terminem. Za kontener wypełniony uznaje się kontener, w którym znajdą się jakiekolwiek odpady.

 

Zainteresowany?

Wynajmij szybko kontenery gruzowe

Wyszukaj oferty